TwoNuggets Newsletter

mentor i przewodnik

Większość ludzi  przez całe życie pozostaje niewolnikami,   wiecznie zależnymi  finansowo od innych a w szczególności od państwa.

Ale można też inaczej.  Można wywalczyć wolność którą daje niezależność finansowa i schwycić ster swojego losu we własne ręce,  bez oglądania się na innych,  bez polegania na socjalu i datkach z góry.

Misją redagowanego przez cynika9  TwoNuggets Newsletter jest  pomoc w osiągnięciu tego celu. Sugerujemy jak pomnażać gromadzony kapitał i,  co równie ważne,  jak go ochronić w nieuniknionych zawirowaniach  ekonomicznych i turbulencjach politycznych.  Czynimy to popularyzując szeroką tematykę inwestycyjną  i  praktyczne podejście  do zarządzania własnym portfelem inwestycyjnym.

Przez 16 lat nieprzerwanego ukazywania się redagowany przez cynika9  TwoNuggets NewsLetter  stał się czołową, niezależną  polską publikacją inwestycyjną.  Od 2007  przyciągnął liczne rzesze inwestorów,   od początkujących po zaawansowanych,    poszukujących wiedzy i bezstronnych wskazówek obiektywnego, doświadczonego mentora.

Aby dołączyć

do grona abonentów TwoNuggets

kliknij tu

ostatni numer 2NN

TwoNuggets Newsletter (2NN) jest czołową, całkowicie niezależną publikacją inwestycyjną w jęz. polskim.  Pełną niezależność zachowujemy skrupulatnie unikając jakichkolwiek reklam, w tym artykułów sponsorowanych,  co wcześniej czy poźniej prowadzi do nieuniknionego konfliktu interesów i osądu zabarwionego interesem sponsora.

Przez ponad 16 lat ukazywania się redagowany przez cynika9 newsletter zajął unikalną pozycję inwestycyjnego przewodnika i mentora, gromadząc wokół siebie szeregi zapalonych czytelników o różnym poziomie wiedzy i doświadczenia.

Był także zarodkiem wokół którego powstała następnie witryna i ruch TwoNuggets. Między nimi istnieje cenna symbioza w której tematyka newslettera jest często inspirowana dyskusjami na naszym forum, na którym komentowane są także tematy poruszone wcześniej w newsletterze.

abonament dostępowy

Subskrypcja newslettera jest częścią,  i jednocześnie głównym benefisem, abonamentu dostępowego witryny 2N.

Głównym dla większości inwestorów celem jest długofalowa akumulacja kapitału w zrównoważonym portfelu. Analizujemy w tym celu globalny krajobraz inwestycyjny, sugerując właściwe strategie i taktyki. Wskazujemy na nadarzające się szanse i przestrzegamy przed potencjalnymi zagrożeniami.

Nie stronimy też od jasno rozgraniczonego od inwestowania elementu spekulacji portfelem zmiennym, gdzie zarówno ryzyko jak i potencjalna nagroda są dużo wyższe. Bazą jest tutaj filozofia kontrarna (contrarian) TwoNuggets. Staramy się identyfikować wcześnie rysujące się trendy i wskazywać na  wartość  tam gdzie inni jej nie dostrzegają (value investing). 

czym 2NN jest...

Obejmując pełen wachlarz aktywów inwestycyjnych szczególną  uwagę poświęcamy tradycyjnie aktywom materialnym (tangibles). Uważamy że w zbliżającym się okresie globalnego resetu i odejściem globalnego systemu monetarnego od dolara wypadną one lepiej od aktywów papierowych, oferując inwestorowi dodatkowy poziom bezpieczeństwa. Stąd tematyka newslettera obejmuje inwestowanie w metale szlachetne i bazowe, inne surowce, w tym nośniki energii i surowce rolne, oraz w nieruchomości.

W końcu sprawą równie ważną co budowanie kapitału jest jego nie tracenie,  czy to w nieuchronnych rynkowych turbulencjach, czy też na skutek pazerności rządów schodzących na manowce socjalizmu i  tendencji totalitarnych. TwoNuggets Newsletter jest tutaj orędownikiem global living – strategii szerokiej dywersyfikacji nie tylko aktywów inwestycyjnych ale całej swojej działalności i życia między szereg jurysdykcji.  Kombinacja taka umożliwia  najpełniejsze wykorzystanie przewag oferowanych przez poszczególne kraje przy jednoczesnej minimalizacji efektów szkodliwych w innych dziedzinach.

Newsletter ukazuje się w 14 regularnych wydaniach rocznie,   plus zmienna liczba alertów zależnych od sytuacji rynkowej.  Przyjemnej lektury!

Rocznik 2020

...i czym nie jest

Starając się dać wielu wiele nie ma newslettera który dałby wszystkim wszystko. TwoNuggets Newsletter nie jest tu wyjątkiem.   

Ostatni  odcinek trasy na szczyt inwestor  pokonać musi sam.  2NN nie jest prowadzeniem za rączkę  i nie podaje gotowych recept  „kup to, sprzedaj tamto”.  Mimo regularnego zwracania uwagi na interesujące kompanie,  nowe  instrumenty czy  otwierające się nowe możliwości nie znajdziesz tu  list gorących tipsów,  „winning stocks”  ani gwarantowanych skryptów jak zostać milionerem szybko i bezboleśnie.

Sugerując pewne szanse i  strategie podkreślamy zawsze że ich implementacja, timing i szczegóły realizacyjne są zawsze sprawą wiedzy i wyboru przez indywidualnego inwestora który ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich inwestycyjnych decyzji.